Make your own free website on Tripod.com

מאמרותיו של ווארן באפט

 

במצטבר, אנשים לא מקבלים תמורה בעד כספם ממנהלי כספים מקצועיים.

 

רוב האנשים מתעניינים במניות כשכל השאר מתעניינים בהם. הזמן להתחיל להתעניין הוא כשאף אחד אינו מתעניין. אי אפשר קלנות מה שפופולארי ולהצליח.

 

ציירו עיגול סביב העסקים שאתם מבינים בהם, ולאחר מכן תמחקו את מי שאינם עומדים בקריטריונים של ערך, הנהלה טובה וחשיפה מוגבלת לתקופות קשות.

 

כל מה שצריך כדי להשקיע זה לבחור מניות טובות בזמנים טובים ולהמשיך להחזיק בהן כל עוד הם ממשיכות לייצג חברות טובות.

 

מסיבה שאינה מובנת, אנשים שואבים את הטיפים שלהם מהתנודות במחירים יותר מאשר מהערכים. המחיר הוא מה שאתם משלמים. הערך הוא מה שאתם מקבלים.

 

בעסק בעייתי, ברגע שבעייה אחת נפתרת, בעייה אחרת צצה - אף פעם אין רק מקק אחד במטבח.

 

הזדמנויות השקעה גדולות צצות כשחברות מצוינות אפופות בנסיבות לא רגילות, שגורמות למניה לסבול מהערכה לקויה.

 

גיוון רחב מאוד נדרש רק כאשר משקיעים לא מבינים מה הם עושים.