Make your own free website on Tripod.com
מרכז המשקיעים

 

התשובות לכל השאלות בנושאי כספים

בורסה בארץ

 

בורסות בחו"ל

 

אתרים ישראלים מומלצים

 

אתרים זרים מומלצים

 

כיתת לימוד

 

דוא"ל

 

השקעה באג"ח חברות

למה כדאי ובאלו תנאים ?

 

למה להשקיע באג"ח חברות ?

בעיקרון יש שאלה בסיסית - אם יש אג"ח ממשלתי למה להשקיע באג"ח צמוד קונצרני ???

התשובה היחידה היא שאג"ח קונצרני בסיכון מסוים מניב תשואה עודפת על אג"ח ממשלתי.

או קיי - הגיוני - עכשיו באה שאלה היא איך כדאי לעשות זאת נכון ובמיוחד בשביל זה בא המחקר הנ"ל:

 

הנחות המחקר

מתוך אתר מעלות: "בשנת 1994 דיווחה חברת הדירוג השניה בגודלה בארה"ב MOODY'S על תוצאות מחקר שערכה בשנים 1970-93, ואשר בחן את אחוז החברות שהנפיקו אג"ח והגיעו לחדלות פירעון - כפונקציה של הדירוג המקורי של האג"ח... המחקר מראה בבירור, כי ככל שהדרוג נמוך יותר, גדל הסיכון לחדלות פירעון...

קבוצה AAA AA A BBB BB B
אחוז החברות שהפכו חדלות פירעון 0.7 0.9 2 5 19.5 40

...הטבלה שלעיל מתארת שיעורי חדלות פירעון של אג"ח ברמות דרוג שונות על פני 10 שנים...".

נניח לצורך העניין כי ההתפלגות בארץ דומה (אין מספיק זמן וחברות כדי לערוך מחקר דומה) ונניח שרמת AAA היא ביטחון מלא (היות וזו קבוצת הייחוס). מכאן שנקבל את הטבלה הבאה:

קבוצה AAA AA A BBB BB B
אחוז החברות שיהפכו חדלות פירעון 0 0.9 2 5 19.5 40

 

נניח לצורך העניין גם שכדי שתהיה הצדקה לבנות תיק אגחים התוחלת שלו צריכה להניב תשואה עודפת של אחוז אחד ריאלי (= נכון להיום 25%) על פני אגח ממשלתי.

 

נניח הנחה שמרנית שאם, למשל ברמת סיכון BBB הסיכוי לפשוט רגל ב-10 שנים הוא 5% אז הסיכוי לשנה הוא 0.5% אחרי שנתיים 1% וכו' - ברור שהמספרים הנכונים יותר נמוכים אבל אף אחד לא מת מעודף שמרנות.

והנחה שמרנית אחרונה - אם חברה שורדת היא משלמת את כל הקרן והריבית (מה שנכון) אבל אם לא כל הכסף הולך לאיבוד (מה שבטח לא נכון) הכוונה היא שגם אם החברה הלכה בשנה העשירית הכוונה היא שהיא לא שילמה ריבית כל ה-9 שנים קודם לכן.

 

מתודולוגיה

נניח שהריבית חסרת סיכון נטו הצמודת מדד עומדת על 4% (העקום די שטוח כך שזה גם קרוב לאמת). לכל דירוג אנו יודעים את הסיכון לפשיטת רגל (שאז אנו מייחסים לו אפס) ונניח שאנו רוצים תוחלת של 5% וכל השאר זה מספרים.

ניקח לדוגמא איגרת חוב בדרוג A למשך שנתיים.

הסיכוי שתפשוט רגל הוא (ראה לעיל): 0.4%.

כאמור לעיל תוחלת הריבית שנדרוש ממנה הוא 5% כאשר קיים סיכוי של 0.4% שנקבל -100%.

מי שזוכר מתמטיקה:   0.996*X מינוס 0.4 = 5

ואם נחלץ את X נקבל 5.43%

כלאמר הריבית שנדרוש היא 5% פלוס הסיכוי לשפיטת רגל באחוזים כל זה חלקי 1 מינוס הסיכוי לפשיטת רגל בשבר עשרוני.

 

בשורה התחתונה

מצ"ב טבלה של דרוג ומספר שנים לפדיון והתשואה לפדיון הנדרשת ע"פ ההנחות לעיל:

דרוג / שנים AA A BBB BB B
1 5.094585 5.210421 5.527638 7.08822 9.375
2 5.189341 5.421687 6.060606 9.261186 14.13043
3 5.284268 5.633803 6.598985 11.52416 19.31818
4 5.379366 5.846774 7.142857 13.88286 25
5 5.474636 6.060606 7.692308 16.34349 31.25
6 5.570078 6.275304 8.247423 18.9128 38.15789
7 5.665694 6.490872 8.80829 21.59815 45.83333
8 5.761483 6.707317 9.375 24.40758 54.41176
9 5.857445 6.924644 9.947644 27.34991 64.0625
10 5.953582 7.142857 10.52632 30.43478 75

 

המציאות

מי שמכיר את המציאות יודע שהתשואות גבוהות בהרבה יותר מהמצוינות כאן ולכן זו הסיבה שאני כל כך חושב שנכון להשקיע באג"ח חברות. כך למשל הכשרת היישוב אגח 9 המדורגת A מתומחרת בריבית נטו של 10% כלאמר (מתמטית ע"פ אותו הגיון ממקודם) הסיכוי שתשפוט רגל הוא: 4.5% וזאת ל-3 שנים. כלאמר המשקיעים מדרגים את האיגרת בדרגת סיכון של כמעט BB בעוד שמעלות מדרגת אותה A. אגב הכשרת היישוב אגח 10 בתשואה נמוכה יותר ועם אותו סיכוי לפשיטת רגל וזאת על פני 7.8 שנים מה שאמור להיות דרוג בין A ל-BBB מה שמראה על כשל שוק.

האם יש בעיה להשקיע את כל התיק באג"ח חברות ע"פ המודל ? - התשובה היא לא היות והסיכון לפשיטת רגל משוקלל בתשואות והתוספת 1% לפרמיה שדרשנו (מוגזמת לטעמי) מי שרוצה להעלות את הפרמיה גם יכול.