Make your own free website on Tripod.com
מרכז המשקיעים

 

 

התשובות לכל השאלות בנושאי כספים

בורסה בארץ

 

 

בורסות בחו"ל

 

 

אתרים ישראלים מומלצים

 

 

אתרים זרים מומלצים

 

 

כיתת לימוד

 

 

דוא"ל

 

 

כיתת לימוד

 

אג"חים

השקעה באג"ח חברות - למה כדאי ובאלו תנאים. מחקר המסביר למה ומתי כדאי להשקיע באג"ח חברות.

 

קרנות נאמנות

מקצועיות קרנות הנאמנות – מאמר המראה כי למעשה קרנות הנאמנות המניתיות והגמישות בד"כ משיגות תשואות הנחותות מתשואות השוק שלא מצדיקות את דמי הניהול שהקרנות גובות. נכתב 16.4.2001

קרנות נאמנות מה שהיה הוא שיהיה ? – אחת האינדיקציות העיקריות לבחירת קרן נאמנות היא תשואתה בעבר מתוך הנחה שתשואה בעבר מלמדת על תשואה בעתיד – האמנם ? המחקר מראה כי אין קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד. נכתב 15.3.2001

 

 

 

אופציות וחוזים עתידיים

אופציות שקל דולר – מאמר שפורסם עקב התנודתיות הרבה של הדולר ורצון אנשים ללמוד להגן על עצמם מפני תנודתיות זו או לנסות להרוויח ממנה.

 

סטיית תקן גלומה – מאמר מפורט אפילו למתחילים שנכתב על ידי "האיש הטוב" המסביר מה זו סטיית תקן גלומה וכיצד היא משמשת אותנו במסחר באופציות מעו"ף. נכתב 8.4.2002.

 

בטחונות באופציות המעו"ף – סקירה שנכתבה על ידי "האיש הטוב" המסבירה את שיטת חישוב הבטחונות בכתיבת אופציות מעו"ף. נכתב 29.4.2002.

  

ניתוח טכני

שימושים ברצועת בולינגר על קצה המזלג – סקירה שנכתבה על ידי "תאלס" שמסבירה בקצרה כיצד יש להשתמש ברצועת בולינגר. נכתב 8.4.2002.

 

שיטות מסחר: NR7 - Trading Range  - שיטה טכנית שאמורה לזהות מגמה לטווח בינוני. נכתב על ידי "תאלס" ב-25.4.2002.

 

PIVOT POINTS נקודות פיבוט למסחר – שיטה טכנית למסחר תוך יומי. נכתב על ידי "תאלס" ב-8.4.2002.

 

 

 

אתרי לימוד מומלצים

investopedia.com – לדעתי האתר מספר אחד בעולם ללימוד כלכלה והשקעות. 2 חסרונותיו העיקריים הם שהוא באנגלית ואין (כמובן) התייחסות למאפיינים המיוחדים של ישראל. ציון 10.

 

Invest 101 – אתר מצוין (שוב באנגלית) ללימוד השקעות מקיף פחות מהקודם אך מסודר יותר. ציון 10.

 

לימוד ניתוח טכני בבורסה גראף – אתר בעברית ללימוד ניתוח טכני משלב המבוא עד פירוט של שיטות שונות. מומלץ לכל מי שסוחר במניות ו/או באופציות. גם כאן הדבר כרוך בהרשמה חינם. ציון 9

 

לימוד ניתוח טכני ב clear station – אתר באנגלית באופו כללי לניתוח טכני. דף זה מפנה לקורס שלם באנגלית ללימוד ניתוח טכני ושימוש באתר. חובה למי שהנושא מעניין אותו.