Make your own free website on Tripod.com
מרכז המשקיעים

התשובות לכל השאלות בנושאי כספים

בורסה בארץ בורסות בחו"ל אתרים ישראלים מומלצים אתרים זרים מומלצים כיתת לימוד דוא"ל

שיטות מסחר: NR7 - Trading Range   

ראשית נבאר את המושג nr7. ובכן, nr - narrow range, ובמילים אחרות מדובר על העמודה בעלת הטווח הצר ביותר ב-7 העמודות האחרונות על הגרף. המשמעות היא עמודה, בה עוצמת הקונים שווה לעוצמת המוכרים, סיטואציה שמביאה לתנודתיות נמוכה - כאשר האחד מחזיק את השני. שימושים רבים נעשים באינדיקציה זו על תבניות שונות. נתמקד בשיטה פשוטה ויעילה. וכולכם מוזמנים להרחיב את ידיעותיכם בספרו של toby crabel "day trading with short term price pattern and opening range breakouts"

כיצד ליישם
nr7 על breaking range:

תנועה מחוץ ל-
nr7 אמורה להמשיך את כיוון הפריצה, דהיינו פריצת nr7 למעלה, תביא אותנו ללונג, ופריצה של nr7 למטה תביא אותנו לשורט. סטופלוס לתבנית נמקם בקיצון הטווח המנוגד לפריצה. שימו לב, שפריצת nr7 אינה מעידה על מגמה חדשה, אלא על קפיצת מומנטום רגעי. כיוון שתבנית זו נסמכת על קונים ומוכרים, יש לה תוקף נמוך יותר על גרף 5 דקות, ומקבלת תוקף חזק יותר על גרף 30 דקות, 60 דקות וגרף יומי. כיוון שאין הפריצה בפני עצמה, מסמנת התפתחות מגמה (אלא אם אפשר ללמוד זאת מכיוונים אחרים), סגירת הפוזיציה יכולה להעשות כבר בעמודת הפריצה - בייחוד שאנו מדברים על גרפים ארוכי טווח בראייה של המסחר התוך-יומי. תבנית זו נותנת לסוחר רמת סיכוי/סיכון טובה, כאשר הסטופלוס קצר כתוצאה מהטווח הקצר של התבנית.

מצורף גרף 60 דקות מעו"ף, להמחשה. שימו לב, שכל הדוגמאות בגרף הניבו כסף הלכה למעשה.

לחץ כאן לפתיחת הגרף

 


הסקירה נכתבה על ידי "תאלס" מנהל הפורום ניתוח טכני ושוק ההון בתפוז.