Make your own free website on Tripod.com
מרכז המשקיעים

התשובות לכל השאלות בנושאי כספים

בורסה בארץ בורסות בחו"ל אתרים ישראלים מומלצים אתרים זרים מומלצים כיתת לימוד דוא"ל

PIVOT POINTS – נקודות פיבוט למסחר

 

 

הורדת דף נוסחאות
הורדת גליון אקסל לחישוב נקודות פיבוט

 
pivot points אלה נקודות תמיכה והתנגדות בשוק, המחושבים ע"פ ערכי יום המסחר הקודם. לשם חישובם, עלינו להצטייד ראשית בערכי גבוה/נמוך/סגירה של היום הקודם. בחישוב הראשוני אנחנו יוצרים את נקודת הפיבוט, וממנה גוזרים 2 נקודות תמיכה, ו- 2 נקודות התנגדות.
נקודת הפיבוט היא ממוצע של ערכי גבוה/נמוך/סגירה של יום המסחר הקודם. ובמילים אחרות:
(
pivot point = high(n-1)+low(n-1)+close(n-1.
כאשר: (
n-1) מציין את יום המסחר הקודם.

עכשיו כשיש בידינו את נקודת הפיבוט, ניצור את נקודת התמיכה הראשונה, נקודת ההתנגדות הראשונה, נקודת התמיכה השנייה, ונקודת ההתנגדות השניה (יש חשיבות לסדר, כפי שתבינו מיד).
רמת תמיכה ראשונה, מחושבת ע"י הכפלת נקודת הפיבוט ב2, וחיסור ערך הגבוה של אתמול מהתוצאה. ובמילים אחרות:

(
support1 = (pivot point x 2) - high(n-1

רמת התנגדות ראשונה, מחושבת ע"י מכפלת נקודת הפיבוט ב2, וחיסור ערך הנמוך היומי מהתוצאה. ובמילים אחרות:

(
resistance1 = (pivot point x 2) - low(n-1

הגענו לחישוב נקודת התמיכה השניה, בה נעשה שימוש, בתוצאות תמיכה1 והתנגדות1. חישוב נקודת התנגדות2:

resistance2 = (pivot-support1) + resistance1

והחישוב האחרון. נקודת תמיכה2:

(
support2 = pivot -(resistance1 - support1

איך משתמשים בנקודות הפיבוט?
אציין בתחילה כי קיימים שימושים רבים, וכדי להכיר את השימוש בכלי, ולהשתמש בו בתבונה דרוש כמובן נסיון. כמה נקודות מפתח:
א. באופן גס, כאשר הנכס (מדד/מניה...) נסחר מעל נקודת הפיבוט, זהו תחום לפתיחת לונג, וכאשר הנכס נסחר מתחת לנקודת הפיבוט זהו תחום לפתיחת שורט.

ב. השבירה הראשונה של נקודת הפיבוט,אם למעלה ואם למטה, היא השבירה המשמעותית ביותר.

ג. עלייה מעל נקודת הפיבוט, מעמידה את התנגדות פיבוט 1 (
r1) כיעד מחירים ראשון (בשוק מגמתי), ביעד זה אפשר לממש רווח (מהלונג שנלקח מעל הפיבוט).
באם רמת
r1 נפרצת, היעד הבא לשוק הוא r2 (כל סעיף ג´ נכון בצורה הפוכה לגבי ירידה מתחת לפיבוט, פתיחת שורט, ויעדים: s1,s2).

ד. ברגע שרמת התנגדות/תמיכה נפרצת, היא אמורה "לסעוד" את המחיר בתפקיד הפוך, כלומר התנגדות נהפכת לתמיכה, ותמיכה נהפכת להתנגדות.

ה. נקודות הפיבוט הם עוד אלמנט על המפה הטכנית. יש לשלב אותם עם שאר האינדיקטורים. לדוגמה: בשוק שנסחר בטווחי מחירים (לא שוק מגמתי), התנגדות/תמיכה של הפיבוט יתן אישור למצבי קיצון במתנדים
(
overbought/oversold). ובשוק מגמתי, כאשר רמת תמיכה/התנגדות נפרצת, והמתנדים עדיין במצב בניית מחזור (עדיין לא הגיעו למצבי קיצון), ניתן בביטחון רב יותר להציב יעד לשוק ברמת התנגדות2/תמיכה2 של הפיבוט.

מצורפים שני גרפים. אחד ליום המסחר אתמול בנאסדק, והשני ליום המסחר אתמול במעו"ף. על הגרפים ניתן לראות את תפקידי נקודות הפיבוט.

דוגמה לשימוש על גרף מעו"ף

דוגמה לשימוש על גרף הנאסדק

 

 


הסקירה נכתבה על ידי "תאלס" מנהל הפורום ניתוח טכני ושוק ההון בתפוז.